Bodemgekoppelde warmtepomp

Het werkingsprincipe van een warmtepomp vereist een warmtebron waaraan warmte op lage temperatuur kan worden onttrokken; deze lage temperatuur warmte wordt vervolgens door de warmtepomp omgezet in warmte met een hogere temperatuur. De bodem heeft, behoudens dichtbij het maaiveld, een nagenoeg constante temperatuur gedurende het gehele jaar en bovendien een grote warmte­capaciteit. Dit maakt de bodem tot een ideale lage temperatuur warmtebron voor de toepassing van warmte­pompen.

Een warmtepompsysteem dat de bodem als lage temperatuur warmtebron gebruikt, wordt een bodem­gekoppeld warmte­pomp­systeem genoemd. De warmte kan bijvoor­beeld worden geleverd aan een gebouw ten behoeve van ruimte­verwarming.

De bodem kan ook gebruikt worden om er warmte in te lozen. Deze situatie doet zich voor wanneer de warmtepomp gedurende de zomer­periode wordt gebruikt om te koelen. Hierbij onttrekt de warmtepomp de lage temperatuur warmte aan een gebouw (als voorbeeld) om dit te koelen; deze warmte wordt vervolgens afgevoerd naar de bodem.

Een bodemgekoppeld warmte­pomp­systeem kan dus worden gebruikt voor verwarming, voor koeling en voor de combinatie van verwarming en koeling.

In beginsel maakt een bodem­gekoppeld warmte­pomp­systeem gebruik van de natuurlijke bodem­temperatuur. De bodem wordt gebruikt voor het onttrekken of lozen van warmte . Dit in tegen­stelling tot een energie­opslag­systeem, waarbij warmte of koude in de bodem wordt opgeslagen die op een later tijdstip zoveel mogelijk direct, dat wil zeggen zonder inschakeling van een warmtepomp, wordt benut.

Een bodem­gekoppeld warmte­pomp­systeem maakt het mogelijk het gebruik van fossiele brand­stoffen voor verwarming en koeling te reduceren. Toegepast voor de verwarming en de koeling van een kantoor­gebouw, bespaart een bodem­gekoppelde warmtepomp 20 tot 40% op het gebruik van gas of olie ten behoeve van de warmte­opwekking en 15 tot 30% op het gebruik van de elektri­citeit voor de koude­opwekking.

Lees verder:

 Aquifer systeem (open systeem).

 Bodem­warmte­wisselaar systeem (gesloten systeem).

 Terug naar diagram.

Installation of a U-tube in a borehole (closed loop system) Ground source heat pumps (GSHP). Metro Pacífico project, Madrid (Spain)
Diagram

Energie­opslag

Bodem­gekoppelde warmte­pomp

Projecten Publicaties