Diagram van technologieën

Enige kilometers onder de oppervlakte van de aarde worden hoge temperaturen aangetroffen. Deze energie kan worden gewonnen via diepe boringen en wordt geothermische energie genoemd.

Naar analogie hiervan wordt het gebruik van de bodem op geringe diepte voor thermische toepassingen ondiepe geothermische energie genoemd. Het gebruik van de bodem als warmtebron voor warmtepompen en voor het opslaan van warmte en koude kan dus worden aangeduid onder deze verzamelnaam, hoewel strikt genomen geen sprake is van warmte afkomstig uit de kern van de aarde. De thermische energie wordt opgeslagen in of gewonnen uit de bodem op een diepte van maximaal enige honderden meters onder het aardoppervlak.

Energieopslag Bodemgekoppelde warmtepomp Aquiferopslag Bodemwarmtewisselaaropslag Aquifer systeem (Open systeem) Bodemwarmtewisselaar systeem (Gesloten systeem) Diagram
Figuur: Diagram van de verschillende geothermie­technologieën.
Klik in het diagram voor meer informatie over de technologieën.
Diagram

Energie­opslag

Bodem­gekoppelde warmte­pomp

ProjectenPublicaties