Energieopslag in de bodem

De bodem kan worden gebruikt om warmte of koude tijdelijk op te slaan. De bodem heeft een grote warmte­capaciteit en tevens redelijk goede warmte­isolerende eigen­schappen. Dit biedt de mogelijk­heid om grote hoeveel­heden warmte en koude gedurende een lange periode, bijvoor­beeld een seizoen, op te slaan. Hierdoor ontstaat een breed scala van mogelijk­heden om energie te besparen en duurzame energie­bronnen toe te passen, zoals de opslag van zonne­warmte in de zomer om deze in de winter­periode te gebruiken voor ruimte­verwarming. Een ander voorbeeld is het opslaan van koude uit de omgevings­lucht gedurende de winter­periode om deze in de daarop­volgende zomer te gebruiken voor koeling.

Lees verder:

 Energieopslag in aquifers.

 Energieopslag met bodem­warmte­wisselaar.

 Terug naar diagram.

High temperature Aquifer Thermal Energy Storage, Utrecht University, The Netherlands
Diagram

Energie­opslag

Bodem­gekoppelde warmte­pomp

Projecten Publicaties