IFTech International

IFTech International is een onderneming met als doel het bevorderen van de toepassing van koude- en warmte­opslag in de bodem en het gebruik van de bodem als warmte- en koudebron voor warmte­pompen. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die in Nederland is opgedaan met het ontwerp, de realisatie en de bedrijfs­voering van dit type projecten. Door samen­werking met lokale partners wordt de markt voor ondiepe geothermie ontwikkeld in landen waar de toepassing nog in de kinder­schoenen staat.

Werkwijze

Samen met de lokale partner wordt onderzocht welke aanpak het meest geschikt is voor de ontwikkeling van de markt voor ondiepe geothermie. De belang­rijkste strategische keuze hierbij is: wat is het meest effectief, het ontwikkelen van de markt vanuit een positie als ingenieurs­bureau of als turn-key leverancier van complete systemen? Het antwoord op deze vraag is ondermeer afhankelijk van de locale markt­situatie en verschilt per land. De rol­verdeling tussen de lokale partner en IFTech International zal per geval verschillen en ondermeer afhangen van de specifieke expertise van de lokale partner. Nadat ervaring is opgedaan met de samen­werking en gebleken is dat de locale markt voldoende perspectief biedt, is een volgende stap het oprichten van een joint venture bedrijf.

Advies en engineering

Voor advies en engineering wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van IF Technology, een onafhan­kelijk ingenieurs­bureau gevestigd in Nederland. Hierdoor kunnen de volgende diensten worden aangeboden voor energie­opslag projecten en groot­schalige bodem­gekoppelde warmte­pomp­systemen:

IF Technology

IF Technology is opgericht in 1989 en heeft zich gespecia­liseerd in aquifer­opslag, bodem­warmte­wisselaar opslag en grotere bodem­gekoppelde warmte­pomp­systemen. Er zijn inmiddels meer dan 800 van deze systemen in bedrijf die ontworpen zijn door IF Technology. Sommige van deze systemen zijn reeds meer dan 15 jaar geleden gerealiseerd.

De gemiddelde opslag­capaciteit bedraagt circa 1.500 kW per project, waarbij het kleinste project een capaciteit heeft van 200 kW en het grootste van 20.000 kW.

IF Technology heeft gecombi­neerde koude- en warmte­opslag­systemen ontworpen voor ondermeer: ABN AMRO, Cisco, Heineken, IBM, IKEA, ING, KLM, KPMG, Nike, Rabo bank, Schiphol Airport, Shell en Siemens.

Turn-key levering

Turn key levering van ondiepe geo­thermische systemen wordt aangeboden door een aantal locale joint venture bedrijven en partners. Bij turn key projecten wordt voor specialistische advies- en engineering werkzaam­heden gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van IF Technology. Om de kwaliteit en realisatie­tijd van de projecten te kunnen garanderen, wordt gebruik gemaakt van een gestandaar­diseerde werkwijze en geprefabri­ceerde installatie-delen.

HPS (Heat Pump Skid), prefabricated and standardized unit for geothermal heat pump and underground thermal energy storage applications

Het turn key aanbod voor energie­opslag projecten en groot­schalige bodem­gekoppelde warmte­pomp­systemen omvat:

Diagram

Energie­opslag

Bodem­gekoppelde warmte­pomp

ProjectenPublicaties